Polityka, ekonomia, historia, ideologie, sprawy społeczne.

Bulla „Sublimis Deus” i jej znaczenie

//Bulla „Sublimis Deus” i jej znaczenie

Bulla „Sublimis Deus” i jej znaczenie

W 1537 roku papież Paweł III wydał bullę „Sublimis Deus”, jeden z najważniejszych dokumentów w historii ludzkiej kultury. Jednoznacznie potępił w nim niewolnictwo na kolonizowanych terenach Nowego Świata:

„Stwierdzamy i oświadczamy […], że Indianie i wszyscy inni ludzie, jacy mogą być odkryci w przyszłości przez chrześcijan, nie mogą być pozbawiani wolności i własności, nawet jeśli pozostają poza wiarą w Chrystusa, że mogą i powinni swobodnie i zgodnie z prawem cieszyć się wolnością i własnością ich mienia i nie mogą być brani w niewolę. Wszystko, co jest z tym prawem sprzeczne, będzie nieważne”.

Znaczenie tej bulli jest wręcz epokowe. Był to pierwszy dokument, który uznawał godność każdego człowieka oraz jego prawo do wolności i własności niezależnie od jakichkolwiek kryteriów, np. rasy, narodowości czy wyznania. W ten sposób Kościół stanął na przeszkodzie w realizacji ekonomicznych interesów europejskich elit przez nieskrępowany rabunek bogactw naturalnych i eksploatację ludzkiej pracy. Waga dokumentu jest tym większa, że został on wydany w okresie, gdy Kościół był rozdzierany przez konflikty wewnętrzne, w tym Reformację i schizmę anglikańską. Bulla wywołała ostry konflikt z właścicielami tzw. „encomiendas” w Nowym Świecie, czyli wielkoobszarowych gospodarstw prowadzonych przez kolonizatorów, gdzie eksploatowano tubylców.

Należy jednak pamiętać, że bulla była dokumentem kościelnym i nie powodowała skutków w sferze prawa świeckiego. Niemniej na wszystkich ignorujących jej zalecenia nakładano automatyczną ekskomunikę. Przez następnych trzysta lat Kościół był jedyną instytucją broniącą uniwersalnych praw człowieka.

Na podstawie: Krzysztof Karoń, „Historia antykultury”

Źródła zdjęć:
1. fakt.pl

Polub bloga na Facebooku:
http://www.facebook.com/thespinningtopblog

Zobacz też: Demokracja a demokratyzm

By | 2018-11-17T12:22:10+00:00 17 listopada 2018|0 komentarzy

About the Author:

Kamil Cywka
Tłumacz, lektor, komentator, pisarz. Autor powieści pt. „Bękart”. Konserwatywny liberał. Interesują mnie głównie dziedziny takie jak historia, filozofia, polityka, ekonomia, ideologie, doktryny oraz sprawy społeczne. Na The Spinning Top Blog staram się poruszać tematy pomijane w mediach głównego nurtu oraz promować wolność, samodzielne myślenie i świadome życie we wszystkich jego aspektach.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.