„Manifest z Ventotene” został niedawno oficjalnie uznany przez Unię Europejską za jej podbudowę ideologiczną. Jego współautorem jest włoski komunista Altiero Spinelli, wyrzucony niegdyś z Włoskiej Partii Komunistycznej za zbyt radykalne poglądy. W dokumencie czytamy m.in.:

„W tym krótkim i niezwykle intensywnym okresie generalnego kryzysu […] podczas którego masy ludzkie czekać będą z niepokojem na słowa, tworząc bezładną, wrzącą materię zdolną przyjąć nowe formy i gotową poddać się kierownictwu ludzi myślących szerszymi kategoriami niż narodowe, przedstawiciele stanów uprzywilejowanych w dawnym systemie będą bez wątpienia próbować podstępem zdusić ideę tworu ponadnarodowego […] Kwestia, która najpierw musi zostać rozwiązana – bez niej bowiem nie jest możliwy żaden postęp – dotyczy ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe.”

oraz

„Aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. To znaczy, mieć za cel wyzwolenie klasy robotniczej i stworzenie dla niej bardziej humanitarnych warunków życia. Prywatna własność ma być likwidowana, ograniczana, korygowana albo rozszerzana w zależności od sytuacji, nie zaś dogmatycznie, dla zasady”.

Trudno o lepszy przykład tego, czym w swej istocie jest Unia Europejska.

Pełny tekst: Manifest z Ventotene

Źródła zdjęć:
1. spinelligroup.eu

Polub bloga na Facebooku:
www.facebook.com/thespinningtopblog.

Zobacz też: Wojna z gotówką.