„Ciekawostki finansowe” to cykl poświęcony popularyzowaniu wiedzy na temat finansów, historii pieniądza i systemów monetarnych w formie krótkich, przystępnych ciekawostek. Cykl powstał w oparciu o książkę Nialla Fergusona „Potęga pieniądza. Finansowa historia świata”.

Bank Anglii zaczął pełnić funkcje publiczne w zamian za otrzymanie w 1826 roku monopolu na emisję banknotów. Początkowo monopol obejmował jedynie obszar w promieniu 65 mil od Londynu. Poza tym obszarem banki prywatne miały prawo emitować własne banknoty. Jednak Bank Anglii uruchamiał coraz to nowe oddziały na prowincji i krok po kroku przejmował interesy banków prowincjonalnych w zakresie emisji banknotów. Z czasem zaczął również odgrywać kluczową rolę w rozliczeniach międzybankowych. W 1833 roku ostatecznie zniesiono przepisy przeciw lichwie, dzięki czemu Bank Anglii mógł w pełni wykorzystać swoje atuty wynikające ze statusu największego banku w londyńskim City. Przyjęta przezeń stopa dyskontowa była coraz częściej traktowana jako minimalna krótkoterminowa stopa na rynku pieniężnym.

Zupełnie inaczej ewolucja finansów przebiegała w Stanach Zjednoczonych. Niechęć tamtejszych ustawodawców do zbyt potężnej finansjery dwukrotnie doprowadzała do zawieszenia prac nad powołaniem banku centralnego. Ustawę o utworzeniu Systemu Rezerw Federalnych uchwalono dopiero w 1913 roku. Do tego czasu obowiązywała przyjęta w 1864 roku ustawa bankowa, która w znaczący sposób ułatwiała zakładanie banków prywatnych.

Źródła zdjęć:
Autor: Thomas Rowlandson (1756–1827) and Augustus Charles Pugin (1762–1832) (after) John Bluck (fl. 1791–1819), Joseph Constantine Stadler (fl. 1780–1812), Thomas Sutherland (1785–1838), J. Hill, and Harraden (aquatint engravers) [Public domain lub Public domain], Wikimedia Commons

Polub bloga na Facebooku:
www.facebook.com/thespinningtopblog.

Zobacz też: Ciekawostki finansowe (6).